Produkty


ZEM
produkt zem100Nástenné kotly sú určené pre vykurovanie objektov po rekonštrukcií (zateplenie, výmena okien), ale aj novostavieb s jedným vykurovacím okruhom (radiátory alebo podlahové vykurovanie).
Prípravu teplej vody je možné riešiť s integrovaným alebo externým zásobníkom.

Kondenzačné kotly THRs
produkt thrs100štvrtá generácia kondenzačných kotlov s riadiacou jednotkou Siemens LMS je určená všade tam, kde je dosiahnutie tepelnej pohody s minimálnymi prevádzkovými nákladmi jednoznačnou prioritou.

Vysokokvalitné konštrukčné prvky kotla, ako je napríklad nerezový veľkoplošný výmenník alebo nerezový zásobník teplej vody doplňuje najmodernejšia riadiaca jednotka Siemens LMS. Vedľa štandardných spaľovacích a bezpečnostných funkcií riadi jeden a viac vykurovacích okruhov vrátane prípravy teplej vody. Základná vybavením riadiacej jednotky sú tiež funkcie solárneho ohrevu, prípadná kombinácia s alternatívnymi zdrojmi tepla alebo riadenie kaskád.

Širokú paletu výkonových variant doplňujú dvojokruhové verzie alebo rôzne kombinácie zapojenia s ohrevom vody.

Nepriamoohrevné zásobníky TV
produkt ae100Ponuka nepriamoohrevných zásobníkov teplej vody tvorí neoddeliteľnú súčasť sortimentu kondenzačných kotlov Geminox THRs. Kvalifikovaným výberom ich správnej veľkosti v kombinácií s vhodným výkonovým rozsahom kotla je možné optimalizovať komfort a ekonomiku prípravy teplej vody s ohľadom na počet osôb v objekte.

Solárne zostavy
Regulácia
Odvody spalín