sólo

Základné prevedenie bez prípravy teplej vody je možno doplniť o externý zásobník teplej vody (BS, MS, GBS) alebo o bivaletný zásobník a zaistiť tak potrebnú zásobu teplej vody pre komfortnú prípravu aj pri veľmi nízko položenom výkonovom rozmedzí kotla.
Viac informácií o výrobku THRs 19 DUO

THRs 19 DUO

Kotol s výkonovým rozsahom  2,7 - 18,0 kW  je určený na vykurovanie objektov s tepelnou stratou do…
Viac informácií o výrobku THRs 25 DUO

THRs 25 DUO

Kotol s výkonovým rozsahom  5,0 - 23,7 kW  je určený na vykurovanie objektov s tepelnou stratou od…