Kondenzační kotel ZEM

Kotly ZEM sú osadené zjednodušenou variantov riadiacej jednotky Siemens LMU34, ktorá je určená len pre jeden priamy vykurovací okruh. Použitie tejto jednotky v kombinácií s 3rýchlostným čerpadlom umožnilo výrazné zníženie ceny kotla pri zachovaní všetkých konštrukčných predností kondenzačnej techniky Geminox. V riadiacej jednotke LMU34 je integrovaná adaptabilná ekvitermická regulácia, ktorá optimalizuje tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte a výrazne sa podieľa na vysokej ekonomickej prevádzke kotla ZEM.

Zadaným kritériam nezodpovedá žiadny výrobok.