Odvody spalín

Príklady riešení odvodov spalín

Odvody spalín Brilon SERIO sú určené pre kondenzačné zdroje tepla s maximálnou teplotou spalín na hrdle spotrebiča 120 °C a umožňujú ako podtlakovú tak aj pretlakovú prevádzku. Výraznou prednosťou odvodov spalín Brilon je plne kompatibilný stavebnicový sortiment, ktorý umožňuje komplexné riešenie všetkých nižšie uvedených spôsobov odvodu spalín. Riešenie komínových kaskád (združených dymovodov) je možné v priemeroch 125, 160 a 200 mm.

 1. odvod spalin domekOdvod spalín v komínovom telese, prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti
  Komínová sada DN80, obj. č.: 52100511
  Komínová sada DN110, obj. č.: 52100515


 2. Odvod spalín v komínovom telese, prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti
  Koaxiálna komínová sada DN125/80, obj. č.: 52100521
  Koaxiálna komínová sada DN160/110, obj. č.: 52100525


 3. Oddelené vedenie spalín a prívod vzduchu, prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti

 4. Združený odvod spalín a prívod vzduchu komínovom telesom, prevádzka nezávislý na vzduchu z miestnosti.

 5. Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu, prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti

 6. Odvod spalín a prívod vzduchu po vonkajšej stene, prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti
  Fasádna koaxiálna komínová sada DN125/80, obj. č.: 52100530
  Fasádna koaxiálna komínová sada DN125/80 – DN160/110, obj. č.: 52100535


 7. Združený odvod spalín so spätnými klapkami v komínovom telese, prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti

 8. Odvod spalín v komínovom telese, prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti
  Kompletná komínová sada DN80 s flexibilnou rúrou, obj. č.: 52100540