Ostatné príslušenstvo

radiator motiv

multiProtec®

pasívna ochrana vykurovacieho systému
Úspešne chráni vykurovací systém a prispôsobuje sa novým požiadavkám v oblasti životného prostredia.

Preventívny krok pre Vaše zariadenie
V systémoch ústredného kúrenia je často prevádzkovo využívaná agresívna, kyslá voda alebo ináč fyzikálne a chemicky znečistená voda, ktorá vplyvom elektrochemickej reakcie s rôznymi materiálmi (oceľ, liatina, hliník, meď, zinok, plat ...) vytvára vo vode kal. Celý proces je ešte urýchľovaný použitím rozvodov ÚK z plastu bez kyslíkovej bariéry. To spôsobuje mnohé riziká nehôd, ktorá sú zhrnuté na nižšie uvedenej schéme. MultiProtec bol vyvinutý špeciálne k tomu, aby vyriešil tieto problémy. Naviac, zaručuje optimálny výkon a dlhšiu životnosť Vášho zariadenia.

multiProtec® ICE

Kombinuje výhody prípravku multiProtec a protimrazovej ochrany vykurovacieho systému.