Regulácia kotlov

 

Zjednodušený regulačný systém kondenzačných kotlov ZEM

Kondenzačné kotly ZEM sú vybavené zjednodušenou verziou riadiacej jednotky Siemens, ktorá je určená len pre jeden priamy vykurovací okruh a ohrev teplej vody. Použitie riadiacej jednotky LMU34 umožnilo výrazne zníženie ceny kotla pri zachovaní všetkých bezpečnostných funkcií, riadenia modulovaného horáku a zároveň výhody adaptabilnej ekvitermickej regulácie. Tento systém regulácie bráni zbytočnému vyhladnutiu objektu a v spojení s priestorovým prístrojom QAA73 optimalizuje tepelnú pohodu v domácnosti.

Vlastná obsluha kondenzačného kotla ZEM je riešená predovšetkým priestorovým prístrojom QAA73 komunikujúcim s riadiacou jednotkou protokolom Open Therm. Prístroj umožňuje adaptáciu vplyvom vnútornej teploty, nastavenie požadovaných teplôt a týždenný časový program pre kúrenie a prípravu teplej vody.

Riadiaca jednotka LMU34 obsahuje širokú ponuku servisných a ochranných funkcií, ktoré zaisťujú bezpečnú prevádzku kondenzačného kotla za akýchkoľvek prevádzkových podmienok. Za zmienku stojí predovšetkým ochrana proti zamrznutiu, ochrana zásobníka teplej vody proti patogénnym baktériám Legionelly, občasné pretočenie čerpadla mimo vykurovaciu sezónu, autodiagnostika možných chýb atď.

Vzhľadom k svojmu určeniu nie sú kotly ZEM príliš často využívané k riadeniu zložitejších vykurovacích systémov. Riadiaca jednotka Siemens LMU34 však umožňuje komunikáciu so všetkými regulátormi RVS systému Siemens Albatros2 prostredníctvom prevodníka OCI346.

 

regulace zem sk

 

Najmodernejší regulačný systém kondenzačných kotlov THRs

Pre riadenie kondenzačných kotlov Geminox THRs je používaná len špičková regulačná technológia. Štvrtá generácia kotlov Geminox využíva najmodernejšiu reguláciu spoločnosti Siemens – riadiacu jednotku LMS14. Tá ponúka okrem spaľovacích a bezpečnostných funkcií tiež ekvitermické riadenie vykurovacích okruhov v kombinácií s klasickým ale aj solárny ohrevom TV.

Komfortné a intuitívne ovládanie zaisťuje multifunkčný prístroj QAA75 s veľkým podsvieteným displejom pre plnohodnotnú obsluhu ako na ovládacom panely kotla. Pri typovej rade Geminox THRs DC je možné umiestniť jeden multifunkčný priestorový prístroj do referenčnej miestnosti s podlahovým vykurovaním a druhy do priestoru s radiátormi.

Častým problémom býva nájsť vhodné miesto pre umiestnenia priestorového prístroja. Tento problém rieši ponuka bezdrôtových periférií. Vhodnou voľbou je bezdrôtový multifunkčný priestorový prístroj QAA78 spolu s bezdrôtovým vonkajším snímačom teploty.

Základné vybavenie riadiacej jednotky v kotly THRs ponúka ekvitermickú reguláciu jedného vykurovacieho okruhu a kombináciu klasického a solárneho ohrevu TV v zásobníku. Kondenzačný kotol typu THRs DC dokáže pomocou riadiacej jednotky a jedného rozširujúceho modulu riadiť dva vykurovacie okruhy. Riadiaca jednotka v kotly THRs môže ovládať aj zložitejšie vykurovacie systémy. V tomto prípade je nutné doplniť ďalší rozširujúci Clip-in modul, ktorými je možné riadiť až tri zmiešavané vykurovacie okruhy, ohrev bazénu alebo systém vzduchotechniky.

Riadiaca jednotka LMS je pripravená pre riadenie systémov kombinujúcich rôzne zdroje tepla ako napríklad tepelné čerpadlo, solárny systém pre kúrenie, kotol na tuhe palivo, krbová vložka atď. Pokiaľ je vykurovací systém príliš obsiahli, že sú vyčerpané všetky možnosti riadiacej jednotky Siemens LMS, môžeme ju ďalej rozšíriť o ďalšie ekvitermické regulátory Siemens RVS rady Albatros2.

 

regulace thrs sk

 

 

web server - Diaľkové ovládanie vykurovacieho systému cez internet

Ideálny nástroj pre pohodlnú kontrolu a ovládanie regulačného systému kotla z akéhokoľvek miesta na zemi. V prípade chyby je odoslaný alarm e-mailom alebo cez SMS vopred definovaným príjemcom. Inštaláciou web serveru získava užívateľ možnosť zapojenia do systému komplexných servisných služieb vrátane vzdialeného dohľadu centrálnym dispečingom.

webserver screenWeb server OZW672 ponúka užívateľovi možnosť vzdialeného ovládania a príjem alarmových hlásení cez internet pomocou PC alebo Smartphonu. Uvedenie do prevádzky a ovládanie sú veľmi jednoduché. Nakoľko je priamo v OZW672 integrovaný web server, stačí mať v dome internetové pripojenie. Používanie web serveru teda nevyžaduje žiadne ďalšie prevádzkové náklady. Pretože sa OZW 672 prepojí s riadiacou jednotkou kotla, všetky zmeny nastavenia sa automaticky prijímajú a sú ihneď k dispozícii online. Pre ľahké a rýchle sprevádzkovanie prístroja je k dispozícii štartovacia stránka s najdôležitejšími dátovými bodmi.