Zásobníky TV

Ponuka nepriamoohrevných zásobníkov teplej vody tvorí neoddeliteľnú súčasť sortimentu kondenzačných kotlov Geminox THRs. Kvalifikovaným výberom ich správnej veľkosti v kombinácii s vhodným výkonovým rozsahom kotla je možné optimalizovať komfort a ekonomiku teplej vody s ohľadom na počet osôb v objekte.

Smaltované zásobníky Austria Email sú vyrobené z posmaltovanej ocele a sú žiadaným variantom. Zásobníky Austria Email sú dodávané v zákazníckom prevedení a s kotlami Geminox THRs dosahujú tiež vynikajúce parametre.

Ponuka nepriamoohrevných zásobníkov obsahuje aj rad bivalentných solárnych zásobníkov vo smaltovanom prevedení.