ErP - štítok energetickej účinnosti

eco gx sestava

Od 26.9.2015 je podľa nariadenia č. 811/2013 každý výrobca/dodávateľ tepelného zariadenia povinný označovať svoje produkty energetickými štítkami, ktoré deklarujú energetickú účinnosť zariadenia.

Tento energetický štítok zákazníkov jednoducho grafickým znázornením informuje o energetickej náročnosti výrobku a tým jeho vplyv na životné prostredie.

Podoba energetického štítku je už dlhodobo známa a stretávame sa s týmto označovaním pri výbere väčšiny elektrospotrebičov. Zelené šípky, písmená a sčítania symbolov ++ nad písmenom A napomáhajú zákazníkovi k ľahšiemu výberu zariadenia.

V obore vykurovania je však zaujímavým faktom, že drvivá väčšina plynových kondenzačných kotlov sa bude nachádzať v triede energetickej účinnosti A, väčšina tepelných čerpadiel a kogeneračných jednotiek v triede A+ a niektoré tepelné čerpadlá v prevedení zem/voda sa budú nachádzať v energetickej triede A++.

Prvky, ktoré môžu dodatočne spôsobiť prekročenie hraníc medzi jednotlivými triedami energetickej účinnosti v oboch smeroch sú ďalšie nízkoenergetické pomocné zdroje (solárne zariadenia), regulácie a kombinované zásobníky TV.

Pri zakúpení tepelného zdroja alebo zásobníku TV od firmy Brilon nebudete mať s energetickým štítkom samozrejme žiadny problém. Tento štítok je vždy pribalený k výrobku a naviac je dodatočne k stiahnutiu na www.brilon.sk u jednotlivých výrobkov. Taktiež pri zakúpení kompletnej zostavy Brilon (napr. kondenzačný kotol + solárne panely + regulátor + zásobník TV) berieme ako úplnú samozrejmosť vypočítanie a vyrobenie energetického štítku pre dodávateľsko - montážnu firmu (ktorá je povinná tento štítok zaistiť) úplne zadarmo.

Ako nadštandardnú službu našim zákazníkom firmy Brilon však naviac ponúkame výpočet a vytlačenie energetického štítku realizačným firmám zadarmo aj v takom prípade, že zostava obsahuje aj neštandardný prvok, ktorý nie je zakúpený z našej produktovej rady. Je však nutné doložiť údaje o výrobku, ktoré sú potrebné pre presný výpočet.

Snažíme sa týmto krokom ešte viacej zdokonaliť technickú podporu pre našich verných zákazníkov a udržať tak spokojnú a bezproblémovú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek otázok preto neváhajte kontaktovať zamestnancov firmy Brilon: www.brilon.sk/kontakty, ktorí vám v oblasti energetických štítkov radi poradia.