Schémy zapojení

Vzhľadom k obrovskému množstvu kombinácií zapojení zdrojov a spotrebičov, ktoré je možné riadiť kotlovou riadiacou jednotkou LMS v kombinácii s clip-in modulmi a systémom regulátorov RVS, bol vytvorený nasledujúci zoznam doporučených zapojení. Cieľom nebolo popísať všetky možnosti, ale najbežnejšie technológie. Tie boli vybrané s ohľadom na typické požiadavky zákazníkov, skúsenosti z inštalácií a dlhodobú životnosť.

Jedná sa vždy o zapojenie plynového kotla alebo kaskády kotlov a vykurovacieho okruhu. Pokiaľ to základné zapojenie umožňuje, je vždy schéma doplnená pre variant s pripojením TÚV, ďalších vykurovacích okruhov, zdrojov (solárne panely, krb), bazéna alebo externých spotrebičov.

Našou snahou bolo vytvoriť podklad pre jednoduchý návrh systému v doporučenom hydraulickom zapojení. Schéma obsahuje základný popis a špecifikáciu potrebných komponentov pre objednávku. Ďalej potrebné základné informácie pre elektrické pripojenie a umiestnenie snímačov.

Kľúč k práci s katalógom schém

Zapojenie kotlov s externou reguláciou

V každom vykurovacom systéme je základom úspor výroba tepla na základe požadovanej spotreby. V prípadoch, keď sú spotrebné okruhy riadené externou reguláciou, je v rámci efektívneho využitia zdroja nutné previesť prepojenie kotla s požiadavkou na teplo. Riadiaca jednotka LMS umožňuje pripojenie požiadaviek signálom On/Off bezpotenciálovým kontaktom s možnosťou nastavenia pevnej výstupnej teploty alebo na ekvitermickú teplotu. Z pohľadu kvality je však najlepším variantom pripojenie analógového signálu 0-10V pre požadovanú teplotu. Pre spätnú väzbu je možné poskytnúť riadiacemu systému informáciu o chode a poruche kotla. Prípadne s použitím clip-in modulu AGU2.551, ktorý obsahuje dva prevodníky signálu PWM, informáciu o výkone horáka a modulácii kotlového čerpadla.

Kľúč k práci s katalógom schém