Zapojenie jednookruhového kotla THRs C

Schéma zapojenia T1

Základné zapojenie kondenzačného kotla THRs určené pre jeden priamy vykurovací okruh (radiátory alebo podlaha), s možnosťou rozšírenia o ohrev TV v nepriamo ohrievanom zásobníku prepúšťacím ventilom (absolútna prednosť). Ďalej je možné doplniť reguláciu o solárny ohrev TV alebo TV a bazéna.

schema T01m


Schéma zapojenia T3

Základné zapojenie kondenzačného kotla THRs určené pre jeden priamy, príp. jeden priamy a jeden zmiešavaný vykurovací okruh . alebo pre pripojenie externých spotrebičov s premenným prietokom, signálom požiadavky na teplo 0-10V (variantne ON/OFF), s možnosťou rozšírenia o ohrev TV v nepriamoohrevnom zásobníku prepínacím ventilom TV/ÚK (absolútna prednosť) alebo čerpadlom (všetky varianty prednosti prípravy). Ďalej je možné doplniť reguláciu o solárny ohrev TV alebo TV a bazéna.

schema T03m


Schéma zapojenia T4

Základné zapojenie kondenzačného kotla THRs určené pre jeden až tri zmiešavané/priame vykurovacie okruhy . Alebo pre pripojenie externých spotrebičov s premenným prietokom, signálom požiadavky na teplo 0-10V (variantne ON/OFF), s možnosťou rozšírenia o ohrev TV v nepriamoohrevnom zásobníku nabíjacím čerpadlom (všetky varianty prednosti prípravy). Ďalej je možné doplniť reguláciu o solárny ohrev TV.

schema T04m


Schéma zapojenia T5

Základné zapojenie kondenzačného kotla THRs určené pre riadenie teploty v jednotlivých miestnostiach systémom Siemens Synco Living, s variantom rozdelenia spotrebičov do dvoch teplotných spádov (radiátory/podlaha) a prípravou TV. Toto zapojenie je určené aj pre iné systémy riadenia jednotlivých miestností alebo všeobecne pre externé spotrebiče. Ovládanie kotla je riešené analógovým signálom požadovanej teploty 0-10V, prípadne ON/OFF s ekvitermickou predreguláciou. (cez LMS).

schema T05m