Zapojenie dvojokruhového kotla THRs DC

Schéma zapojenia T2

Základné zapojenie dvojokruhového kondenzačného kotla THRs DC určené pre priamy a zmiešavaný vykurovací okruh, s možnosťou rozšírenia o ohrev TV v nepriamoohrevnom zásobníku prepínacím ventilom ÚK/TV (absolútna prednosť). Ďalej je možné doplniť reguláciu o solárny ohrev TV alebo TV a bazéna.

schema T02m