Zapojenie kotla THRs C v kaskáde

Schéma zapojenia T6

Základné zapojenie kaskády kotlov THRs (max.16 kotlov) určené pre jeden až tri zmiešavané/priame vykurovacie okruhy alebo pre pripojenie externých spotrebičov signálom požiadavky na teplo 0-10V (variantne ON/OFF), s možnosťou rozšírenia o ohrev TV v nepriamoohrevnom zásobníku nabíjacím čerpadlom (všetky varianty prednosti prípravy). Ďalej je možné reguláciu doplniť o solárny ohrev TV. V tomto zapojení sa maximálne využívajú vlastnosti riadiacej jednotky LMS. Šetria náklady na reguláciu, systém „všetko z kotlov“ je však náročný na prevedenie kabeláže. Je vhodný pre menšie výkony, kde nie je nutné v samostatnej rozvádzacej skrini osadiť výstupy výkonovými spínacími prvkami. Vždy je potrebné zvážiť, či nie je pre danú inštaláciu vhodnejšie zapojenie T7.

schema T06m


Schéma zapojenia T7

Základné zapojenie kaskády kotlov THRs (max.15 kotlov) určené pre jeden až tri zmiešavané/priame vykurovacie okruhy alebo pre pripojenie externých spotrebičov signálom požiadavky na teplo 0-10V (variantne ON/OFF), s možnosťou rozšírenia o ohrev TV v nepriamoohrevnom zásobníku nabíjacím čerpadlom (všetky varianty prednosti prípravy). Ďalej je možné reguláciu doplniť o solárny ohrev TV. Toto zapojenie je z pohľadu prevedenia kabeláže vhodnejšie než zapojenie T6. Kaskádový „master“ je v tomto prípade regulátor RVS43.345, na ktorý sa pripájajú aj spotrebiče. Ten je umiestnený v rozvádzacej skrini, kam je možné doplniť ovládacie a výkonové spínacie prvky. Kotly sú potom prepojené iba komunikačnou dvojlinkou.

schema T07m


Schéma zapojenia T8

Zapojenie kaskády kotlov THRs (max.16 kotlov) určené pre jeden až tri zmiešavané/priame vykurovacie okruhy alebo pre pripojenie externých spotrebičov signálom požiadavky na teplo 0-10V (variantne ON/OFF), s možnosťou rozšírenia o ohrev TV v nepriamoohrevnom zásobníku prepínacím ventilom ÚK/TV z jedného kotla (absolútna prednosť prípravy). Toto zapojenie sa hodí pre objekt s nízkou spotrebou TV v pomere k tepelnej strate budovy (napríklad administratívne budovy alebo školy bez stravovacieho zariadenia). Vždy je potrebné zvážiť, či nie je pre danú inštaláciu vhodnejšie zapojenie T7.

schema T08m