Zapojenie kotla THRs so solár.ohrevom TV

Schéma zapojenia T9

Zapojenie kondenzačného kotla THRs v trivalentnom systéme s jedným zmiešavaným vykurovacím okruhom, kotlom na tuhé palivo, solárnym ohrevom TV aj solárnou podporou vykurovania. Zapojenie demonštruje maximálne možnosti riadiacej jednotky kotla LMS s použitím troch rozširujúcich modulov bez nutnosti použitia nadstavbovej regulácie RVS. Použité hydraulické zapojenie umožňuje ako alternatívnu, tak aj bivalentnú prevádzku zdrojov tepla. Šetrí náklady na reguláciu, systém „všetko z kotla“ je však náročný na prevedenie kabeláže. Vždy je potrebné zvážiť, či nie je pre danú inštaláciu vhodnejšie zapojenie T10.

schema T09m


Schéma zapojenia T10

Zapojenie kondenzačného kotla THRs v trivalentnom systéme s jedným až dvoma vykurovacími okruhmi, kotlom na tuhé palivo, solárnym ohrevom TV aj solárnou podporou vykurovania. Prípadný ohrev bazéna je možný solárnym systémom , hlavným zdrojom alebo odťahom prebytočného tepla z kotla na tuhé palivo. Zapojenie prekračuje maximálne možnosti riadiacej jednotky kotla LMS s použitím troch rozširujúcich modulov, preto je použitá nadstavbová regulácia RVS. Použité hydraulické zapojenie umožňuje ako alternatívnu, tak aj bivalentnú prevádzku zdrojov tepla.

schema T10m