ZEM

Schéma zapojenia Z1

Základné zapojenie kondenzačného kotla ZEM určené pre jeden priamy vykurovací okruh (radiátory alebo podlaha), s možnosťou rozšírenia o ohrev TV v nepriamoohrevnom zásobníku prepínacím ventilom ÚK/TV (absolútna prednosť). Ďalej je možné systém doplniť o solárny ohrev TV riadený regulátorom SC 100.

schema Z1


Schéma zapojenia Z2

Zapojenie kondenzačného kotla ZEM určené pre spojenie s ľubovoľným vykurovacím systémom riadeným regulátormi RVS. Pre dátovú komunikáciu medzi protokolmi Open Therm a LPB slúži prevodník OCI364.03/101.

schema Z2