Pre montážne firmy

Pre montážne firmy Pre montážne firmya organizácie ponúkame prvotriedny servis v oblasti technickej podpory výrobku. Zaisťujeme pravidelné ročné školenia, kde je každý účastník zoznámený s poslednými poznatkami v oblasti tepelnej techniky.

Každý účastník si odnáša podporné materiály ku kondenzačnej technike Geminox spolu s certifikátom oprávňujúcu montáž plynových kotlov Geminox.

 

 

 

Návod k inštalácií kondenzačných kotlov Geminox