Voľba plynového kotla

thrs setPlynový kondenzačný kotol Geminox je jednoznačne najvhodnejším zdrojom tepla pre každý objekt, ktorý má k dispozícií plynovú prípojku. Moderné kotly Geminox sú vysoko sofistikované a kombinácia ich obstarávacích a prevádzkových nákladov vychádza z hľadiska návratnosti investície ekonomicky najlepšie.

Z tohto pohľadu sa javí nemysliteľné použitie tepelných čerpadiel alebo kotlov na tuhé palivo v plynofikovaných oblastiach. Tieto zdroje tepla sú vhodné pre lokality, kde neexistuje možnosť pripojenia na zemný plyn.

Niektorý zákazníci váhajú zvoliť plynový kotol ako zdroj vykurovania na základe skúseností susedov a známych, ktorý svoje domy plynofikovali behom 90 tých rokov a teraz sú rozčarovaný z účtu za plyn. Ale tu si je potrebné uvedomiť, že u kotlov prebieha rovnako búrlivý vývoj ako v automobilovom priemysle a vďaka týmto inováciám je spotreba nových kotlov oproti tým starým nižšia rovnako ako u áut.

Preto môžeme smelo hovoriť o 30 až 50% nižšej spotrebe v porovnaní stými starými. Rovnako to platí aj pre novostavby, kde správna voľba kotla a jeho výkonového rozsahu má jednoznačný vplyv na jeho celoročnú spotrebu a teda aj náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody. Novostavby majú veľmi nízke tepelné straty a stým musia tak isto korešpondovať aj parametre uvažovaného výrobku. Tu obecne platí, že minimálny výkon kotla by nemal byť vyšší než 1 – 1,5kW.

Ďalším dôležitým parametrom je spotreba elektriny. Moderné kotly sú vybavené nízkoenergetickými čerpadlami triedy A+, ktoré majú polovičnú spotrebu energie v porovnaní so štandardnými čerpadlami používanými pred 10 rokmi.

Pokiaľ zvažovaný výrobok tieto parametre spĺňa a je pripojený na moderný nízkoteplotný vykurovací systém, získame bezobslužné zariadenie s ročnými prevádzkovými nákladmi neprevyšujúce náklady na prevádzku špičkového tepelného čerpadla. Samozrejme za polovičné obstarávacie náklady a s takmer dvojnásobnou životnosťou.

Moderné plynové kotly je možné jednoducho kombinovať s obnoviteľnými zdrojmi tepla, typicky so solárnymi kolektormi, krbmi a kotlami na tuhé palivo alebo aj tepelnými čerpadlami. Tu je veľmi dôležité zvážiť zmysluplnosť takejto investície. Prax ukazuje, že pri ohreve teplej vody plynom sú efektívne len solárne kolektory za predpokladu, že ich obstarávacia cena bola podporená dotáciou.

Pokiaľ ale má niekto rád pohľad do ohňa, môže byť krbová vložka tak tiež dobrý doplnkovým riešením. Nie je však možné hovoriť o tom, že kombinácia napríklad plynového kotla a kotla na tuhe palivo alebo tepelným čerpadlom v novostavbe v plynofikovanej oblasti je ekonomicky obhájiteľné riešenie.

 

Katalóg/cenník kondenzačnej techniky Geminox